Ateliér Grafický design ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

V ateliéru grafického designu se zabýváme širokou škálou tvůrčích činností, které lze všechny schovat pod všeobecný název vizuální komunikace nebo třeba komunikační design. Pokud je budeme vyjmenovávat, tak jde například o korporátní design – navrhování logotypů a firemních stylů, design publikací – knih, časopisů, katalogů, plakátů včetně ilustrace a typografie, reklamní grafiku – ať už jde o design reklamních kampaní, inzerci nebo obalový design, zabýváme se rovněž webovou grafikou, informačním designem, tvorbou písma a projekty na pomezí designu a výtvarného umění. Naši studenti jsou vedeni ke kritickému myšlení a podněcujeme je k aktivnímu vyjadřování ke společenským tématům.

O nás
Tento web je veden studenty.

Nejnovější články

Spolupráce

COŽE TAKHLE DÁT SI KNIHU? – VÝSTAVA V PEKAŘSTVÍ NA ULICI ŠKOLNÍ

Od dnešního dne můžete ve výloze pekařství Javor na ulici Školní ve Zlíně, zhlédnout výstavu „Což takhle dát si knihu?“ Kniha byla, je a bude jedním z hlavních pilířů dovedností grafického designéra a proto knihám zasvěcujeme i tuto výstavu. Výstava…
Klauzurní práce

KLAUZURNÍ PRÁCE 4. ROČNÍK ZS 2020/2021

Klauzurní práce 4. ročníku měla volitelnou podobu, studenti si tak mohli zvolit téma i formu výstupu. Můžete zde najít sbírku básní, architektonický katalog Valašského meziříčí, katalog zlínské Budovy 21, knižní obálky Dana Browna nebo vizuální styl neziskové organizace Vlaštovka. 👏…
Klauzurní práce

KLAUZURNÍ PRÁCE 1.–2. ROČNÍK ZS 2020/2021

Letošní první ročník si procvičil tvorbu přísloví ve formě pohlednic, naopak druhý ročník se vydal do exteriéru, kde měl vytvořit instalaci či koncept na volné téma. Celý proces klauzurních prací, včetně obhajob proběhlo online. 1. ročník: Martin Sipták, Petra Gašperčíková,…