Ateliér Grafický design ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

V ateliéru grafického designu se zabýváme širokou škálou tvůrčích činností, které lze všechny schovat pod všeobecný název vizuální komunikace nebo třeba komunikační design. Pokud je budeme vyjmenovávat, tak jde například o korporátní design – navrhování logotypů a firemních stylů, design publikací – knih, časopisů, katalogů, plakátů včetně ilustrace a typografie, reklamní grafiku – ať už jde o design reklamních kampaní, inzerci nebo obalový design, zabýváme se rovněž webovou grafikou, informačním designem, tvorbou písma a projekty na pomezí designu a výtvarného umění. Naši studenti jsou vedeni ke kritickému myšlení a podněcujeme je k aktivnímu vyjadřování ke společenským tématům.

O nás
Tento web je veden studenty.

Nejnovější články

Soutěž

SLOVÁCKÝ ROK V KYJOVĚ 2023

„Největší folklorní událost, která se stejně jako olympijské hry opakuje jen jednou za čtyři roky." Druhý a čtvrtý ročník ze zapojil do výběrové soutěže o vizuální styl Slováckého roku, který se koná v Kyjově. Z řady plakátů byl vybrán návrh…
Výstava

PLAYFUL TYPOGRAPHY

První ročník vytvářel plakáty na téma „Playful Typography“. — Zadáním bylo vypracovat originální stylizace písmových znaků jakoukoliv technikou (ilustrativní, kresebná, malířská, kaligrafická...). Cílem bylo vnímat písmena jako znak, zaměřit se na originalitu jejich tvaru nebo je vnímat abstraktně, dekorativně a…
Ocenění

GALAVEČER KOFILA

Limitované obaly tyčinky Kofila jsme vám již představili. Autoři vybraných návrhů byli pozváni na slavnostní galavečer pořádaný samotnou firmou Kofila. Akce se konala v Praze v DSC Gallery. Galavečeru se zúčastnili, jak významní zastupitelé firmy, tak slavné osobnosti a influenceři.