Jméno*

Emailová adresa*

Předmět

Text zprávy

Kontakt

vedoucí ateliéru,
zodpovědná osoba:
doc. Mgr. A. Pavel Noga, ArtD.
e-mail: noga@utb.cz
tel.: +420 777 150 700

Ateliér Grafický design
budova: U41 / místnosti 306–309
tel.: +420 576 034 306

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Univerzitní 2431
760 01 Zlín

IČ: 70883521
DIČ: CZ70883521

–––––––––––––

Technický správce webu:
MgA. Kristýna Londinová
e-mail: k_londinova@utb.cz