Jméno*

Emailová adresa*

Předmět

Text zprávy

Kontakt

vedoucí ateliéru
dr akad. soch. Rostislav Illík
mail: illik@fmk.utb.cz

asistent vedoucího ateliéru
Doc. PaedDr. Jiří Eliška
mail: eliska@fmk.utb.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta multimediálních komunikací
Štefánikova 2431
760 01 Zlín

IČ: 70883521
DIČ: CZ70883521