U nás můžete studovat

prezenční formu bakalářského, magisterského i doktorského stupně.

Pro podrobnější informace můžete navštívit:  oficiální stránku FMK