U nás můžete studovat

prezenční formu bakalářského, magisterského i doktorského stupně.
Materiály pro tuto stránku momentálně zpracovává naše přísná komise.

Prozatím můžete navštívit  oficiální stránku FMK