U nás můžete studovat

prezenční formu bakalářského, magisterského i doktorského stupně.

Přihlášku na magisterské studium (pro školní rok 2023/2024) je třeba podat od 1. ledna 2023 do 31. března 2023

Podrobnější informace o magisterském studiu a přihlášce zde: fmk.utb.cz/prijmaci-rizeni-magistr

Přihlášku na bakalářské studium (pro školní rok 2023/2024) je třeba podat do 30. 11. 2022. 

Podrobnější informace o bakalářském studiu a přihlášce zde: fmk.utb.cz/prijmaci-rizeni-bakalar

V ateliéru grafického designu se zabýváme širokou škálou tvůrčích činností, které lze všechny schovat pod všeobecný název vizuální komunikace nebo třeba komunikační design. Pokud je budeme vyjmenovávat, tak jde například o korporátní design – navrhování logotypů a firemních stylů, design publikací – knih, časopisů, katalogů, plakátů včetně ilustrace a typografie, reklamní grafiku – ať už jde o design reklamních kampaní, inzerci nebo obalový design, zabýváme se rovněž webovou grafikou, informačním designem, tvorbou písma a projekty na pomezí designu a výtvarného umění. Naši studenti jsou vedeni ke kritickému myšlení a podněcujeme je k aktivnímu vyjadřování ke společenským tématům.

Uplatnění absolventa po ukončení školy:
O naše absolventy je velký zájem mezi zaměstnavateli. Obvykle si naši studenti již během studia externě přivydělávají pracemi pro reklamní a grafická studia nebo nakladatelství, po absolutoriu naší školy pak v těchto firmách nastupují do zaměstnání a po několika letech se většinou osamostatňují a dále pokračují jako nezávislí designéři. Výhodou našich absolventů je jejich univerzálnost, dobrá řemeslná průprava a samostatné myšlení. Jsou schopni ihned naskočit do praxe a toho si zaměstnavatelé velmi cení.

Stručná charakteristika dvoukolového přijímacího řízení (pro bakalářské studium):
V prvním kole se hodnotí domácí práce uchazeče včetně domácího úkolu – domácí práce by obsahovat především práce z oblasti grafického designu – např. návrhy plakátů, knižních obálek, typografických kompozicí, logotypů, ilustrací, informační grafiky, webového designu, obalového designu a také několika ukázek kreseb portrétů a lidské figury.

Podle kvality domácích prací se vybírají účastníci druhého kola – je třídenní, uchazeči absolvují stručný test z dějin výtvarného umění včetně otázek z oblasti grafického designu a pak následuje kresba sedící figury podle živého modelu a jednotlivé úkoly tématicky zaměřené na designérské dovednosti – např. kresebné stylizace a tvorba loga, typografické kompozice, návrhy plakátů a 3D modely z papíru na téma obalový design. Na každý úkol mají uchazeči 4 hodiny. Důležitou součástí je pohovor s uchazečem nad jeho domácími pracemi. Zjišťujeme nejen jeho zapálenost pro obor a znalosti z oblasti grafického designu, ale také jeho všeobecné kulturní povědomí (literatura, divadlo, film, hudba atd.)

Stručná charakteristika přijímacího řízení (pro magisterské studium):
Uchazeči odprezentují portfolio vlastních prací a také představí projekt z oblasti grafického designu, jemuž by se chtěli věnovat v průběhu magisterského studia.

Pro více informací sledujte také naše sociální sítě facebook a instagram.