ZIN K VÝSTAVĚ ČERNÁ KOSTKA, BÍLÉ JABLKO

30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE