Monthly Archives

Říjen 2020

INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 2021

By | Přihláška, Přijímací zkoušky, Rozhovor | No Comments

Představení ateliéru:
V ateliéru grafického designu se zabýváme širokou škálou tvůrčích činností, které lze všechny schovat pod všeobecný název vizuální komunikace nebo třeba komunikační design. Pokud je budeme vyjmenovávat, tak jde například o korporátní design – navrhování logotypů a firemních stylů, design publikací – knih, časopisů, katalogů, plakátů včetně ilustrace a typografie, reklamní grafiku – ať už jde o design reklamních kampaní, inzerci nebo obalový design, zabýváme se rovněž webovou grafikou, informačním designem, tvorbou písma a projekty na pomezí designu a výtvarného umění. Naši studenti jsou vedeni ke kritickému myšlení a podněcujeme je k aktivnímu vyjadřování ke společenským tématům.

Uplatnění absolventa po ukončení školy:
O naše absolventy je velký zájem mezi zaměstnavateli. Obvykle si naši studenti již během studia externě přivydělávají pracemi pro reklamní a grafická studia nebo nakladatelství, po absolutoriu naší školy pak v těchto firmách nastupují do zaměstnání a po několika letech se většinou osamostatňují a dále pokračují jako nezávislí designéři. Výhodou našich absolventů je jejich univerzálnost, dobrá řemeslná průprava a samostatné myšlení. Jsou schopni ihned naskočit do praxe a toho si zaměstnavatelé velmi cení.

Přijímací zkoušky a odkazy, kde lze nalézt důležité informace:
Přihlášku ke studiu je třeba podat do 30. 11. 2020. Podrobnější informace o studiu a přihlášce zde: fmk.utb.cz/prijmaci-rizeni Všechny podrobnosti k podání přihlášky a k přijímacímu řízení včetně znění domácího úkolu jsou obsaženy ve „Směrnici děkana SD2020.10“, kterou lze nalézt na: Směrnice k příjmacímu řízení

Stručná charakteristika dvoukolového přijímacího řízení:
V prvním kole se hodnotí domácí práce uchazeče včetně domácího úkolu (viz výše) – domácí práce by obsahovat především práce z oblasti grafického designu – např. návrhy plakátů, knižních obálek, typografických kompozicí, logotypů, Ilustrací, Informační grafiky, webového designu, obalového designu a také několika ukázek kreseb portrétů a lidské figury.

Podle kvality domácích prací se vybírají účastníci druhého kola – je třídenní, uchazeči absolvují stručný test z ději výtvarného umění včetně otázek z oblasti grafického designu a pak následuje kresba sedící figury podle živého modelu a jednotlivé úkoly tématicky zaměřené na designérské dovednosti – např. kresebné stylizace a tvorba loga, typografické kompozice, návrhy plakátů a jednoduché 3D modely z papíru na téma obalový design. Na každý úkol mají uchazeči 4 hodiny. Důležitou součástí je pohovor s uchazečem nad jeho domácími pracemi. Zjišťujeme nejen jeho zapálenost pro obor a znalosti z oblasti grafického designu, ale také jeho všeobecné kulturní povědomí (literatura, divadlo, film, hudba atd.)

Pro více informací sledujte také naše sociální sítě facebook a instagram.

DOD – KONZULTACE ONLINE

By | Přihláška, Přijímací zkoušky, Rozhovor | No Comments

Mimořádné konzultace pro zájemce o studium v ateliéru Grafický design na Fakultě multimediálních komunikací ve Zlíně, budou probíhat následovně: Do čtvrtka 12. 11. 2020 mohou uchazeči o studium v AGD elektronicky zasílat portfolia svých prací ve formátu .pdf (max. velikost 6MB) na adresu: agd-konzultace@fmk.utb.cz

Do mailu je třeba vložit i kontaktní telefon, na který mohou naši pedagogové uchazeči zavolat a 10 minut s ním konzultovat. Neposílejte větší soubory než 6MB (ani prostřednictvím různých uložišť). Nebudeme se jimi zabývat.

AGD SPOLEČNĚ 2020/2021

By | Různé | No Comments

Ve venkovních prostorách jsme uskutečnili první a možná poslední setkání všech studentů letošního školního roku 2020/2021 ateliéru Grafický design. Všem studentům přejeme mnoho úspěchů ve studiu a především pevné zdraví!