Category

Přijímací zkoušky

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2023

By | Přihláška, Přijímací zkoušky, Různé | No Comments

V pátek 10. 11. se na Fakultě multimediálních komunikací otevřou všechny ateliéry, včetně toho našeho. Celý den pro tebe budeme k dispozici u nás v budově U4 (učebny 307–309), kde se budou konat pravidelné přednášky o ateliéru. Přednášky budou probíhat v časech 9.00, 12.00 a 14.00. Dozvíš se tak plno užitečných informací.
Budeme ti k dispozici také na instagramu, takže se na nás neváhej obrátit s jakýmkoliv dotazem.

📍budova U4 – Univerzitní 2431, 760 01 Zlín

Otevřeno bude všech 13 uměleckých ateliérů, Ústav marketingových komunikací a fakultní galerie G18.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UTB 2023

By | Přihláška, Přijímací zkoušky, Různé | No Comments
I když máme již po deadlinu přihlášek na bakalářské studium, tentokrát proběhne DOD celé naší Univerzity dne 26. 1. 2023 a vy nás tak opět můžete navštívit. Nezapomeňte, že si stále můžete podat přihlášku na magisterské studium a to do 31. 3. 2023 (více informací k přihlášení zde).
Otevřeno bude všech 13 uměleckých ateliérů, Ústav marketingových komunikací a fakultní galerie G18.

 

 • V časech 10, 12 a 14 hodin budou v budově U4 připraveny pro zájemce o studium hromadné přednášky o všech oborech naší fakulty, zároveň budou v každém ateliéru a na ÚMK k dispozici studenti i pedagogové pro další dotazy a prohlídky ateliérů a tříd.
 • Budova U4, adresa Univerzitní 2431 (ateliér Grafický design, Reklamní fotografie, Animovaná tvorba, Audiovizuální tvorba, Ústav marketingových komunikací)
 • Budova U16, adresa třída Tomáše Bati 4342 (ateliér Design obuvi, Design oděvu, Digitální design, Produktový design, Tvorba prostoru, Průmyslový design, Design skla, Game Design)
 • BUDOVA U18 | GALERIE G18, adresa Štefánikova 5670 (ateliér Arts Management)

Těšíme se na vás!

KONZULTACE 2021

By | Přihláška, Přijímací zkoušky | No Comments

Konzultovat své portfolia můžete pomocí emailu nebo na osobní schůzce. Své práce můžete zasílat na email: agd-konzultace@fmk.utb.cz (doporučujeme formát .pdf + malou velikost souboru), pedagogové vám odpoví písemně na email.

Pokud máte zájem o fyzickou schůzku na ateliéru, ozvěte se také na email: agd-konzultace@fmk.utb.cz a domluvíme se na termínu.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2021

By | Přednáška, Přihláška, Přijímací zkoušky | No Comments

Den otevřených dveří bude! A konečně offline! Datum 5. 11. 2020 si můžete zapsat do diářů. Budeme k zastižení, jak fyzicky v našem ateliéru, tak online na našich sítích. Těšíme se! Do té doby nás můžete sledovat na našem instagramu a facebooku.

PROGRAM DOD 2021:

 • 5. 11. 2021 / 9:00–16.00 h (všechny ateliéry budou otevřeny v tomto rozmezí)
  – ve 10.00 h, 12:00 h, 14:00 h proběhnou přednášky o našem ateliéru a studiu
  (budova U4 / Univerzitní 2431, 760 01 Zlín, druhé patro, učebna 307 / ateliér Grafický design)
 • ve 18.00 h proběhne livestream na našem Instagramu
 • celý den budeme odpovídat online, můžete nám napsat zprávu na Facebook/Instagram (skrze stories budeme zveřejňovat vaše dotazy a odpovědi)

Přihlášku můžete podat do 30. 11. 2021
Konzultovat můžete emailem/schůzkou skrze email: agd-konzultace@fmk.utb.cz

DOD ONLINE CELÝ DEN

By | Přihláška, Přijímací zkoušky, Různé | No Comments

Na našem instagramu budeme 6. 11. 2020 celý den odpovídat na Vaše dotazy prostřednictvím stories a zpráv, v 18.00 hod. zde bude také livestream, kde se připojí naši stávající studenti a také absolventi. Ti Vám odpoví na všechny Vaše otázky, jak vzpomínají na ateliér, na samotné studium nebo jak se jim nyní daří v praxi. Tak buďte s námi online!

konzultace emailem do 12. 11. 2020

info k příjmacím zkouškám 2020

Přihlášku o studium můžete podat do 30. 11. 2020, více informací zde. 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 2021

By | Přihláška, Přijímací zkoušky, Rozhovor | No Comments

Představení ateliéru:
V ateliéru grafického designu se zabýváme širokou škálou tvůrčích činností, které lze všechny schovat pod všeobecný název vizuální komunikace nebo třeba komunikační design. Pokud je budeme vyjmenovávat, tak jde například o korporátní design – navrhování logotypů a firemních stylů, design publikací – knih, časopisů, katalogů, plakátů včetně ilustrace a typografie, reklamní grafiku – ať už jde o design reklamních kampaní, inzerci nebo obalový design, zabýváme se rovněž webovou grafikou, informačním designem, tvorbou písma a projekty na pomezí designu a výtvarného umění. Naši studenti jsou vedeni ke kritickému myšlení a podněcujeme je k aktivnímu vyjadřování ke společenským tématům.

Uplatnění absolventa po ukončení školy:
O naše absolventy je velký zájem mezi zaměstnavateli. Obvykle si naši studenti již během studia externě přivydělávají pracemi pro reklamní a grafická studia nebo nakladatelství, po absolutoriu naší školy pak v těchto firmách nastupují do zaměstnání a po několika letech se většinou osamostatňují a dále pokračují jako nezávislí designéři. Výhodou našich absolventů je jejich univerzálnost, dobrá řemeslná průprava a samostatné myšlení. Jsou schopni ihned naskočit do praxe a toho si zaměstnavatelé velmi cení.

Přijímací zkoušky a odkazy, kde lze nalézt důležité informace:
Přihlášku ke studiu je třeba podat do 30. 11. 2020. Podrobnější informace o studiu a přihlášce zde: fmk.utb.cz/prijmaci-rizeni Všechny podrobnosti k podání přihlášky a k přijímacímu řízení včetně znění domácího úkolu jsou obsaženy ve „Směrnici děkana SD2020.10“, kterou lze nalézt na: Směrnice k příjmacímu řízení

Stručná charakteristika dvoukolového přijímacího řízení:
V prvním kole se hodnotí domácí práce uchazeče včetně domácího úkolu (viz výše) – domácí práce by obsahovat především práce z oblasti grafického designu – např. návrhy plakátů, knižních obálek, typografických kompozicí, logotypů, Ilustrací, Informační grafiky, webového designu, obalového designu a také několika ukázek kreseb portrétů a lidské figury.

Podle kvality domácích prací se vybírají účastníci druhého kola – je třídenní, uchazeči absolvují stručný test z ději výtvarného umění včetně otázek z oblasti grafického designu a pak následuje kresba sedící figury podle živého modelu a jednotlivé úkoly tématicky zaměřené na designérské dovednosti – např. kresebné stylizace a tvorba loga, typografické kompozice, návrhy plakátů a jednoduché 3D modely z papíru na téma obalový design. Na každý úkol mají uchazeči 4 hodiny. Důležitou součástí je pohovor s uchazečem nad jeho domácími pracemi. Zjišťujeme nejen jeho zapálenost pro obor a znalosti z oblasti grafického designu, ale také jeho všeobecné kulturní povědomí (literatura, divadlo, film, hudba atd.)

Pro více informací sledujte také naše sociální sítě facebook a instagram.

DOD – KONZULTACE ONLINE

By | Přihláška, Přijímací zkoušky, Rozhovor | No Comments

Mimořádné konzultace pro zájemce o studium v ateliéru Grafický design na Fakultě multimediálních komunikací ve Zlíně, budou probíhat následovně: Do čtvrtka 12. 11. 2020 mohou uchazeči o studium v AGD elektronicky zasílat portfolia svých prací ve formátu .pdf (max. velikost 6MB) na adresu: agd-konzultace@fmk.utb.cz

Do mailu je třeba vložit i kontaktní telefon, na který mohou naši pedagogové uchazeči zavolat a 10 minut s ním konzultovat. Neposílejte větší soubory než 6MB (ani prostřednictvím různých uložišť). Nebudeme se jimi zabývat.